Jatkuva takuutuotto 8,0 % Lupakuvat Suomi Oy:n osakkeista ilman kuluja

02.09.2019

Ennakkomarkkinointi

(päivitetty 07.06.2020)

Oman pääoman tuotto jopa 20%


Lupakuvat.com ja Tonttioptimointi.com -verkkosivustoja ylläpitävä Lupakuvat Suomi Oy järjestää syksyllä/ talvella 2020 osakeannin. Se on tarkoitettu rahastoja tai pörssiosakkeita parempaa, vakaampaa ja varmempaa sijoitustuottoa etsiville. Yleisöantiin yhdistetään suunnattu osakeanti strategisesti tärkeille tahoille ja toimijoille. Annin teknisestä toteutuksesta sähköisesti vastaa Fundu/ FundingTool.

Osakeannin tarkempi ajankohta ja ehdot ilmoitetaan myöhemmin molemmilla verkkosivustoilla. Tarkoituksena on tuoda sijoittajien merkittäviksi oman pääoman ehtoisia äänivallattomia B-sarjan osakkeita, joille maksetaan vuosittain 8,0 prosentin kiinteä osinkotuotto voitonjakokelpoisista varoista. Jos tilikauden voitto ei olisi riittävä, maksetaan erotus myöhemmin 8,0% korkoineen. Lisäksi yrityksen yhtiökokouksessa voidaan päättää 1-6 prosentin lisäosingosta tilikauden tuloksen mukaan.

Käyttämällä velkavipua oman pääoman tuottosi voi olla selvästi suurempikin. Jos esimerkiksi 60% sijoitussummasta on matalakorkoista lainaa, on oman pääoman tuottosi ennen veroja 20% miinus lainan hinta. Osakkeet eivät kuitenkaan käy pankkilainan vakuudeksi, vaan matalakorkoiseen lainaan tarvitaan muita reaalivakuuksia.

80% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi huimat 40% miinus lainan korot ja kulut. Jos lainan osuus sijoituksestasi olisi tuo 80% ja lainan todellinen vuosikorko 4,0%, oman pääoman tuottosi olisi 24%. Vastaavasti 90% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi 44% lainan korot ja kulut vähennettyinä.

Riski kasvaa aina lainarahaa sijoitettaessa, mutta niinhän se kasvaa myös saman verran omaa rahaa yhteen ja samaan kohteeseen ilman hajautusta sijoitettaessakin. Jokaisen sijoittajan on määriteltävä itse oma riskinsietokykynsä ja arvioitava itse kohteen riskitaso faktojen perusteella.

Merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta päätetään myöhemmin yrityksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Minimisijoitus tulee olemaan 100 €. Merkinnästä tai hallinnoinnista ei peritä mitään kuluja. Osakkeille on tarkoitus järjestää myös toimivat jälkimarkkinat sijoittajien exitin turvaamiseksi. Näin tarjoutuisi mahdollisuus sijoittaa osinkotuotot uudelleen ja päästä hyötymään korkoa-korolle-periaatteesta, mikä nostaisi sijoituksen arvoa ja tuottoa yhä jyrkemmin vuosien kuluessa.

Sijoituksen turvallisuutta parantaa ja riskitasoa pienentää oleellisesti se, että yhtiön pääomat on tarkoitus sijoittaa lähinnä potentiaalisiin tontteihin ja muihin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla. Se vastaa pitkälti reaalivakuutta sijoituksille.

Velkavipuvaikutuksella ja aktiivisella kiinteistökehityksellä päästään tavanomaista parempiin tuottoihin, mikä varmistaa yhtiön kyvyn maksaa luvatut osingot myös pitkällä aikavälillä ilman vaaraa pääomarakenteen heikkenemisestä.

Osakeannin taustalla on tarve taata yhtiön käyttöön riittävästi pääomaa tulevaa vahvaa kasvuvaihetta ja uusia liiketoimintamalleja varten. Lupakuvat Suomi Oy on panostanut strategisista syistä voimakkaasti oman talomalliston kehittämiseen ja on ollut positiivisesta kassavirrasta huolimatta mallistoinvestointien vuoksi vielä toistaiseksi tappiollinen.

Yhtiö on kuitenkin luonteeltaan kasvuyritys, jonka liikevaihto ja arvo voivat nousta lyhyellä ja/ tai keskipitkällä aikavälillä dramaattisestikin. Lupakuvat Suomi Oy:n arvioitu liikevaihto seuraavalla tilikaudella on oleellisesti nykyistä suurempi.

Lupakuvat Suomella on nyt jo kahdeksat omat nettisivut eri aloilta ja lisää suunnitteilla. Yhtiö on myös mukana useissa kehityshankkeissa, joiden kunkin budjetti ja arvo on euroissa miljoonaluokkaa.

Esitemateriaalin osakeannista voi tilata jo ennakkoon sähköpostitse Lupakuvat Suomi Oy:n sähköpostiosoitteesta info@lupakuvat.com. Esitteen tilaaminen ei sido eikä velvoita mihinkään.

Osakeantiesitteestä selviävät tarkemmin myös yhtiön tulevaisuudensuunnitelmat ja -näkymät.

Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved. Copyright Lupakuvat Suomi Oy 2020.